Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως άλλωστε καθετί νέο και διαρκώς εξελισσόμενο, έχουν προκαλέσει συζητήσεις επί συζητήσεων για το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στο χώρο της εκπαίδευσης. Μεταξύ αυτών που επισημαίνουν τα οφέλη που παρέχουν τα social media για τους μαθητές ενός ψηφιακού σήμερα και τους επικριτές που απαιτούν την άρση της χρήσης τους από τις αίθουσες, η εύρεση μιας μέσης λύσης αποτελεί πλέον πρόκληση.

Ως εκπαιδευτικό εργαλείο τα social media εμπλουτίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία επιτρέποντας σε μαθητές και καθηγητές να αλληλεπιδρούν με νέους τρόπους. Επιπλέον, ενισχύουν την εμπλοκή των μαθητών και τους εφοδιάζουν κατάλληλα για μια επιτυχημένη επαγγελματική απασχόληση. Στον αντίποδα, όσοι μιλούν για αρνητικά στοιχεία των κοινωνικών μέσων αναφέρονται συνήθως στο γεγονός ότι αυτά αποσπούν τους μαθητές, αποθαρρύνουν τη διαπροσωπική επικοινωνία, ενώ δεν παραλείπουν να αναφερθούν και σε περιπτώσεις διαδικτυακού εκφοβισμού (cyberbullying).

Τελικά, ενώ η συζήτηση συνεχίζεται για το τι ρόλο πρέπει να διαδραματίσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην τάξη, κανείς δεν αμφισβητεί την επίδραση που έχει η κοινωνική δικτύωση για τους μαθητές σήμερα.

Διαβάστε το πλήρες άρθρο εδώ